Må jeg lovligt montere en luftundervogn i min bil?

Svaret er ja, hvis du kan fremvise gyldig dokumentation (Eksempelvis TÜV Godkendelse) & overholder gældende krav.

– Følg med nedenstående og få svaret udpenslet.

Hvem fastsætter reglerne, og hvor kan jeg finde dem?

I Danmark er det Trafikstyrelsen der fastsætter reglerne for, hvilke krav der er gældende for bilerne i vort land.

På trafikstyrelsens hjemmeside kan de aktuelle regler altid findes for din bil:

https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Vejledning-om-syn-af-koretojer.aspx

Må jeg montere luftundervogn på min bil for trafikstyrelsen?

– Du må GERNE montere luftundervogn for trafikstyrelsen, så længe at du overholder deres krav. Trafikstyrelsens krav ved til udskiftning af fjedre & Støddæmpere angives her:

I “Vejledning om syn af køretøjer – November 2019” Angives der nedenstående under pkt. 18.05 afsnit D for ombyggede køretøjer omkring “Udskiftning af fjedre, støddæmpere og krængningsstabilisator”

“Udskiftning (herunder tilføjelse) af fjedre, støddæmpere og krængningsstabilisator
kan godkendes ved syn på baggrund af ét af følgende tre principper:

(1) Dokumentation fra bilfabrikanten med konkret oplysning om eventuelt nødvendige tekniske ændringer på bilen.
(2) Dokumentation via en myndighedsgodkendelse (Eks. TÜV) og med konkret oplysning om eventuelt nødvendige tekniske ændringer.
(3) Dokumentation fra en dansk godkendt prøvningsinstans, der har foretaget afprøvning/kontrol i henhold til reglerne om prøvningsinstanser og deres afprøvninger
i bekendtgørelse nr. 594 af 26. maj 2016, som ændret ved bekendtgørelse nr. 483 af 26. april 2019.

Oplysninger om de ændrede fjedre og/eller krængningsstabilisator indsættes i
DMR.

Eksempel på Typegodkendelse fra TÜV: